Paul Bacoșcă

traducĂtor autorizat Și interpret

LIMBA ITALIANĂ ȘI SPANIOLĂ

Ministerul justiției, autorizație nr. 31954,
România, Piatra Neamț, Jud. Neamț

Acte oficiale tipizate

Certificate de naștere, căsătorie, caziere, adeverințe etc.

Acte registrul comerțului

Inființări firme, societăți etc.

Acte notariale

Procuri, declarații, contracte, comodate etc.

Acte juridice

Sentințe, documente judiciare etc.

Acte școlare oficiale

Diplome, foi matricole, adeverințe etc.

Alte acte

Acte administrative – economice, acte auto, 
 acte medicale de specialitate, acte tehnice etc.